Vikararbejde

LK-Sikring udlejer en vikar til el-installatører.

Ved indgåelse af aftale, underskrives en kontrakt af begge parter, hvori timeløn, overarbejde betaling og andre vigtige formalier er beskrevet.

Pt. er der indgået aftale med en el-installatør, som lejer vikaren, hver gang vikaren har tid. Derfor indgås nye aftaler ikke